Mobirise

Ahoj przygodo!

Nic tak nie buduje więzi rodzica z dzieckiem jak wspólne przygody. Stawiając czoła górskim szlakom, czytając wspólnie mapę, ucząc się posługiwać kompasem, rozpalając ognisko, rozbijając namiot, ojcowie z dziećmi przeżyją przygodę swojego życia! To będzie tylko ich czas. Czas, w którym Tata stanie się jeszcze większym autorytetem, znawcą świata, SUPER BOHATEREM!


Mobirise

"Father and Son" to nowa oferta Szczyrku. Rodzinne wyjścia w góry (ojca z synem, mamy z synem, ojca z córką itp.) połączone są z elementami survivalu - jak zbudować prowizoryczny obóz w lesie, jak czytać mapę, jak posługiwać się kompasem itd. Wszystko odbywa się pod okiem ratownika Grupy Beskidzkiej GOPR. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Udział w wyprawie w ramach akcji jest bezpłatny. Szczegóły w regulaminie.

1. Organizatorem akcji „Father & Son” jest Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku, ul. Beskidzka 106, 43-370 Szczyrk.

2. Parterem akcji jest Grupa Beskidzka GOPR.

3. Wyprawy w ramach akcji są bezpłatne.

4. Obowiązują wcześniejsze zapisy do dnia poprzedzającego wycieczkę do godz. 12:00 w Informacji Turystycznej:
telefonicznie: 33 815 83 88 lub mailowo: it@szczyrk.pl

5. Maksymalna ilość osób, uczestniczących w wycieczce, przypadająca na 2 przewodników – 6 par, tj. 12 osób (6 osób dorosłych, 6 dzieci powyżej 6* r.ż.)
* dziecko musi posiadać umiejętność chodzenia po górach

6. Uczestnikami wycieczki muszą być pary osób, składające się z osoby dorosłej (rodzica lub opiekuna prawnego) i dziecka w wieku od lat 6.

7. Oferta skierowania jest dla osób indywidualnych.

8. Ubezpieczenie NW we własnym zakresie.

9. Każdy uczestnik przed wyjściem na wycieczkę zobowiązany jest do wypełnienia formularza o stanie zdrowia w związku z sytuacją epidemiczną. Formularze w imieniu osoby niepełnoletniej wypełnia i podpisuje rodzic lub opiekun.

10. Sugerowany sprzęt potrzeby do wyjścia:
Kompas
Menażka + kubek
Czołówka + baterie zapasowe
Mała apteczka (lekarstwa)
Mapa Beskidu Śląskiego
Kurtka przeciwdeszczowa (peleryna)
Ciepły polar, skarpety
*Namiot (przy wyjściach 2-dniowych)
*Śpiwór (przy wyjściach 2-dniowych)
Mocny sznurek lub rep - ok. 10 m
Coś do pisania (ołówek, długopis, notes)
Zapałki lub krzesiwo
Karimata (mata)
Ręcznik, mydło, papier toaletowy
Woda, batony, czekolada
Telefon z aplikacją Ratunek
Niezbędnik awaryjny (taśma powertape, igła, nici itp.)
Saperka
Gwizdek
Nóż
Zapotrzebowanie własne, w tym prowiant (ostrożnie z ilością)

11. Organizator zapewnia uczestnikom: maseczki ochronne, peleryny przeciwdeszczowe.

12. Zbiórka w amfiteatrze Skalite w Szczyrku, ul. Wypoczynkowa, godz. 9:00, zgodnie z harmonogramem (pkt 21. regulaminu).

13. Uczestnik na miejscu zbiórki zobowiązany jest do zasłonięcia nosa i ust maseczką ochronną/chustą/buffem itp. oraz przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa w mieście i na szlaku, w tym m.in. zachowanie min. 2 metrowej odległości od innych uczestników zgodnie z 17 pkt 1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020.

14. Ratownik grupy GOPR zachowa wszelkie środki ostrożności, na miejscu zbiórki będzie mieć zasłonięty nos i usta oraz będzie przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa w mieście i na szlaku, w tym m.in. zachowanie min. 2 metrowej odległości od innych uczestników zgodnie z 17 pkt 1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020.

15. Odpowiedzialność podczas wyprawy za dziecko/osobę niepełnoletnią ponosi rodzic/opiekun prawny.

16. W razie bardzo złych warunków atmosferycznych, przewodnik wycieczki może zadecydować o jej odwołaniu (komunikat pojawi się na profilu Miasta Szczyrk na Facebooku).

17. Czas trwania wycieczki ok. 8 h.

18. Należy zabrać ze sobą wodę oraz prowiant.

19. Obowiązuje obuwie górskie oraz wygodny strój, dostosowany do panujących warunków atmosferycznych. Sugerujemy zabrać ze sobą pelerynę.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w wycieczce osobom: wykazującym jakiekolwiek objawy chorobowe, będące pod wpływem alkoholu, nieodpowiednio ubrane na wyjście w góry oraz osobom, które nie wypełniły obowiązujących formularzy.

21. Harmonogram wyjść:
zbiórka o godz. 9:00

23 czerwca - wyprawa w rejon Klimczoka
4 lipca - wyprawa w rejon Klimczoka
11 lipca - wyprawa w rejon Skrzycznego
18 lipca - wyprawa w rejon Klimczoka
25 lipca - wyprawa w rejon Skrzycznego
1 sierpnia - wyprawa w rejon Klimczoka
8 sierpnia - wyprawa w rejon Skrzycznego
15 sierpnia - wyprawa w rejon Klimczoka
22 sierpnia - wyprawa w rejon Skrzycznego
29 sierpnia - wyprawa w rejon Klimczoka
20 września - wyprawa w rejon Skrzycznego - zbiórka o godz. 9:00 przy Informacji Turystycznej

22. Powyższy regulamin został zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej (ONS-HKiŚ.0714.153.2020, L.dz. 10734.2020). 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników akcji „Father&Son2020”.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana (Pani/Pana podopiecznego) danych osobowych:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejski Ośrodku Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku, ul. Beskidzka 106, 43- 370 Szczyrk, NIP: 547-00-87-774, reprezentowany przez Dyrektora.
2. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod-mokpi@szczyrk.pl i/lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane celem sprawnej i prawidłowej realizacji akcji ”Father&Son 2020” (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobieganiu
rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit i) RODO ).
4. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z organizacją i przeprowadzeniem akcji „Father&Son 2020” oraz obowiązkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa związanymi z sytuacją epidemiologiczną COVID-19.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego by wziąć udział w akcji ”Father&Son 2020”.
6. Pani/a dane osobowe będą przekazane Stowarzyszeniu „Region Beskidy”, ul. Widok 18/1-3, 43-300 Bielsko-Biała w ramach realizowania zadania publiczne dla pobudzenia ruchu turystycznego w obiektach i atrakcjach turystycznych na terenie Województwa Śląskiego pod hasłem „Dni Otwarte”. Pani/a dane osobowe mogą być również przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
7. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Mobirise

Powrót do przeszłości

Wyobraźcie sobie, że nie ma telewizorów, telefonów, samochodów, pracy, która zabiera każdą wolną minutę naszego dnia. Życie zwalnia, pozwalając dostrzec największe wartości, które gdzieś z biegnącym światem zacierają się w pędzie. Rodzinę, dzieci. Wpatrzone w nas, stęsknione, cieszą się każdą podarowaną im minutą zabawy, rozmowy.


Mobirise
Mobirise

Wyprawy_Father&Son

*czas trwania wyprawy: ok. 8 godzin

*obowiązują wcześniejsze zapisy do dnia poprzedzającego wycieczkę do godz. 12:00 w Informacji Turystycznej:  telefonicznie: 33 815 83 88 lub mailowo: it@szczyrk.pl

*szczegóły w regulaminie

23 czerwca - wyprawa w rejon Klimczoka
4 lipca - wyprawa w rejon Klimczoka
11 lipca - wyprawa w rejon Skrzycznego
18 lipca - wyprawa w rejon Klimczoka
25 lipca - wyprawa w rejon Skrzycznego
1 sierpnia - wyprawa w rejon Klimczoka
8 sierpnia - wyprawa w rejon Skrzycznego
15 sierpnia - wyprawa w rejon Klimczoka
22 sierpnia - wyprawa w rejon Skrzycznego
29 sierpnia - wyprawa w rejon Klimczoka
20 września - wyprawa w rejon Skrzycznego

Mobirise
Mobirise

Niezbędnik_Father&Son

*czas trwania wyprawy: ok. 8 godzin

*obowiązują wcześniejsze zapisy do dnia poprzedzającego wycieczkę do godz. 12:00 w Informacji Turystycznej:  telefonicznie: 33 815 83 88 lub mailowo: it@szczyrk.pl

*szczegóły w regulaminie

- Kompas
- Mapa Beskidu Śląskiego
- Menażka + kubek
 - Czołówka + baterie zapasowe
- Mała apteczka (lekarstwa)
- Nóż 
- Kurtka przeciwdeszczowa (peleryna)
- Ciepły polar, skarpety
- Saperka
- Mocny sznurek lub rep - ok. 10 m
- Coś do pisania (ołówek, długopis, notes)
- Karimata (mata)
- Ręcznik, mydło, papier toaletowy 
- Zapałki lub krzesiwo
- Gwizdek
- Woda, batony, czekolada
- Niezbędnik awaryjny (taśma powertape, igła, nici itp.)
- Telefon z aplikacją Ratunek 
- Zapotrzebowanie własne, w tym prowiant (ostrożnie z ilością) 
*Namiot (przy wyjściach 2-dniowych)
*Śpiwór (przy wyjściach 2-dniowych) 

Mobirise

Pamiątki z akcji Father&Son

Dla wczystkich SUPER rodziców i SUPER dzieciaków kubki i koszulki dedykowane akcji "Father&Son". Pamiątki do nabycia w punkcie Informacji Turystycznej (ul. Beskidzka 41). 

Kubek ceramiczny

Father&Son

Mobirise

Super TATA | 15 zł

Mobirise

Super MAMA | 15 zł

Mobirise

Super CÓRKA | 15 zł

Mobirise

Super SYN | 15 zł

Koszulka techniczna

Father&Son

Mobirise

Super TATA | 35 zł

Mobirise

Super MAMA | 35 zł

Mobirise

Super CÓRKA | 35 zł

Mobirise

Super SYN | 35 zł

© Copyright (c) 2021 IT Szczyrk | szablon mobirise.com | Realizacja i redakcja: IT Szczyrk